15.04.2017

Արդարությունը պետք է ուժեղ լինի, իսկ ուժը պետք է լինի արդարացի:

Պասկալ Բլեզ

15 Ապրիլի, 2017
0