12.05.2017

Գրքերը մտքերի նավեր են, որոնք, թափառելով ժամանակի ալիքների մեջ, խնամքով տանում են իրենց թանկարժեք բեռը սերնդից սերունդ:

Ֆրենսիս Բեկոն

12 Մայիսի, 2017
0