Պավլիկ Փոլադյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2019 թվականից:

Կրթություն  

· 2019թ․՝  — Արբիտրների բարձրագույն դպրոց

· 2017 – 2018թթ․՝  ՀՀ փաստաբանական դպրոց

· 2017 — 2019թթ․՝  Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, Իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան (կարմիր դիպլոմ)

· 2013 – 2017թթ․՝  Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, Իրավագիտության բակալավրի աստիճ

Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն

 • 2019թ․ հունիս ամսից առ այսօր՝ Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան
 • 2019թ․ սեպտեմբեր ամսից առ այսօր՝ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան՝ Քաղաքացիական իրավունք առարկայի դասախոս
 • 2019թ․ հունվար-հունիս՝ Հանրային պաշտպանի գրասենյակ՝ հանրային պաշտպան,
 •  2018թ․-ից մինչ օրս` ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ/փաստաբան,
 • 2018թ․ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր՝ «Իրավաբան» ՍՊԸ՝ իրավաբան,
 • 2018թ․ մարտ-սեպտեմբեր՝ Երևանի քաղաքապետարան՝ իրավաբան,
 •  2017թ․ հունվար-օգոստոս՝ «Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն՝ ֆրանսերեն լեզվի դասախոս։                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Մասնակցություն ներպետական և միջազգային ծրագրերին և դասընթացներին
 • 2018թ․-ից մինչ օրս` ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ/փաստաբան
 • 2019 – 2020թթ․ «Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիա» Հասարակական կազմակերպության անդամ
 • 2017թ․ Եվրոպական սահմանադրական իրավունքի կենտրոն – մասնագիտական դասընթաց «Արդարադատության մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում արդարադատության ոլորտում մարդկանց կարծիքների և փորձի հավաքագրման և վերլուծման վերաբերյալ
 •  2017 թ․ ՀՀ նոտարական պալատ – Մասնագիտական դասընթաց փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության իրականացման և արդարադատության ոլորտի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ

 

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

էլ. փոստ՝ pavlik@lawgroup.am

Մանրամասներ

Պաշտոնիրավախորհրդատու-փաստաբան
էլ. փոստ pavlik@lawgroup.am