Due Diligence

Due Diligence

Ներդրումային օբյեկտի վերաբերյալ օբյեկտիվ պատկերացում կազմելու կարգը, որը ներառում է ներդրումային ռիսկերի գնահատումը, ներդրումային օբյեկտի անկախ գնահատումը եւ ընկերության գործունեության ամբողջական ուսումնասիրումը: Այն սովորաբար տեղի է ունենում նախքան բիզնես սկսելու եւ պայմանագիր կնքելը: Մեթոդը բաղկացած է տեղեկատվության հավաքման եւ վերլուծության, որոշումների ընդունման ձեւի եւ դրա ներկայացման ձեւի վերաբերյալ կոնտրագենտների հետ որոշակի փոխհարաբերությունների հնարավորության վերաբերյալ: Due…

Read More

Կատարողական վարույթի սպասարկում

Կատարողական վարույթի սպասարկում

Անձի` դատական իրավունքի պաշտպանությունը չի ավարտվում միայն դատական ակտի կայացմամբ: Անձի իրավունքի խախտումը փաստացի վերանում է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի կատարմամբ: Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն առանձին գործընթաց է իր  առանձնահատկություններով: Հարկադիր կատարման միջոցներն են` 1) պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` արգելանք դնելու և այն իրացնելու միջոցով. 2) պարտապանի աշխատավարձի, կենսաթոշակի, կրթաթոշակի և այլ…

Read More

Վարչական ակտերի բողոքարկում

Վարչական ակտերի բողոքարկում

Վարչական իրավունքը կարգավորում է պետական կառավարման բնագավառում ծագող, փոփոխվող և դադարող հասարակական հարաբերությունները: Այս ոլորտում մեր կազմակերպության փաստաբանները  մատուցում են հետևյալ ծառայությունները. վարչական իրավունքին վերաբերող հարցերի շուրջ խորհրդատվության մատուցում, ներկայացուցչություն հանրային մարմինների հետ հարաբերություններում, վարչական դատավարության բոլոր ընթացակարգային գործողությունների իրականացում, պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) բողոքարկում, հաճախորդների շահերի ներկայացում վարչական դատարանում:

Read More

Մաքսային հարաբերություններ

Մաքսային հարաբերություններ

Մաքսային հարաբերություններ Մաքսային իրավունքի ոլորտին առնչվող իրավական հարցերը շատ բազմաբնույթ են սկսած մաքսային ձևակերպումներից և վերջացրած դատական կարգով վեճերի լուծումից: Հաշվի առնելով այս ոլորտի խնդիրների բազմազանությունը և մաքսային օրենսդրությունը խախտելու համար սահմանված խիստ պատասխանատվությունը, կարող ենք փաստել, որ մաքսային մարմինների հետ հարաբերություներում առաջացած խնդիրների պարագայում կարելի է հաջողության հասնել միայն այս ոլորտում բանիմաց և փորձառու…

Read More

Հարկային հարաբերություններ

Հարկային հարաբերություններ

Դեռևս 18-րդ դարում  ամերիկացի քաղաքական գործիչ Բենջամին Ֆրանկլինն ասել է. “Այս կյանքում չկա ավելի անխուսափելի բան, քան մահը և հարկերը”: Պետական բյուջեին ուղղված որոշակի վճարումներ անելու պարտավորությունը սահմանել են գրեթե բոլոր քաղաքակիրթ պետությունները, ուստի հարկերը և հարկային իրավունքը հանդիսանում են  պետության հետ հարաբերության անբաժանելի մասը: Հարկային իրավահարաբերությունների սուբյեկտ են հանդիսանում թե′ քաղաքացիները և թե′ իրավաբանական…

Read More

Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային իրավունքին առնչվող խնդիրների արդյունավետ լուծումը իրավաբանության ոլորտում ամենախնդրահարույց հարցերից է, ինչը պայմանավորված է այս ոլորտը կարգավորող բազմաթիվ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի առկայությամբ: Ավելին` այս ոլորտում իրավաբանի ճշգրիտ և ժամանակին ձեռնարկած միջոցներից է հաճախ կախված լինում աշխատողի ճակատագիրը և գործատուի հաջող գործունեությունը: Մեր գրասենյակը մատուցում է ծառայություններ նաև աշխատանքային իրավունքի ոլորտում: Մեր փաստաբանները տիրապետում են…

Read More

Ժառանգություն

Ժառանգություն

Ժառանգության հետ կապված վեճերը բավականին մեծ տեղ են զբաղեցնում իրավական վեճերի շրջանակում: Ժառանգության ոլորտում մեծ տարածում ունեն վեճերը կապված ժառանգության բաժինների, կտակի վիճարկման, անարժան ժառանգներին և ժառանգությունից մեկուսացված անձանց շրջանակը պարզելու, կտակի անվավերության, պարտադիր բաժնի սահմանման վերաբերյալ ժառանգների միջև ծագած վեճերը:  Ժառանգության ոլորտում մատուցվող ծառայություններն են` իրավական խորհրդատվության տրամադրում ժառանգությանն առնչվող հարցերով ժառանգման գործի բացում…

Read More

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Մեր օրերում արդիական և հաճախ հանդիպող են ապահովագրության ոլորտին վերաբերող հարցերից ծագող իրավահարաբերությունները,  քանի որ բոլորս էլ մեր կյանքում հանդիպում ենք անցանկալի և անկանխատեսելի դեպքերի, որոնք բարդացնում են մեր կյանքը, երբեմն էլ պատճառ դառնում ահռելի նյութական կորուստների: Քաջ գիտակցելով նման պատահարների հավանականությունը՝ բոլորը փորձում են այս կամ այն կերպ զսպել հավանական նյութական կորուստների ռիսկը, ինչպես…

Read More

Իրավաբանական անձանց հիմնադրում

Իրավաբանական անձանց հիմնադրում

Մեր գրասենյակն օգնում է վստահորդներին հիմնադրել կազմակերպություններ, այդ թվում` խորհուրդ է տալիս, թե հատկապես ինչ կազմակերպաիրավական ձև ընտրել, հաշվի առնելով իրականացվելիք գործունեությունը, փայատերերի միջև պայմանավորվածությունները: Գրասենյակի փաստաբաններն ունեն փորձ նաև իրավաբանական անձանց վերակազմակերպելու հարցում (միացում, միաձուլում, բաժանում, առանձնացում կամ վերակազմավորում): Այս գործընթացի համար շատ ուշագրավ է պահպանել օրենսդրության ընթացակարգային պահանջները, հատկապես` պարտատերերի ծանուցման, բաժանիչ հաշվեկշռի…

Read More

Սնանկություն

Սնանկություն

Մեր օրերում գնալով արդիական է դառնում և ավելի ու ավելի շատ է խոսվում մի այնպիսի երևույթի մասին, ինչպիսին սնանկությունն է: Ինչպես ասել է ամերիկացի Ֆրենկ Բորմանը` «Կապիտալիզմն առանց սնանկության նույնն է, ինչ քրիստոնեությունն առանց դժոխքի»: Սնանկությունը  անձի այնպիսի ֆինանսական դրություն է, որի պայմաններում նա չի կարողանում իրականացնել իր պարտավորությունները: Եթե խոսենք ավելի առարկայական, ապա համաձայն…

Read More