21.03.2017
Հարգվելու իրավունք ունի միայն նա, ով հարգում է ուրիշ մարդկանց:
Վ. Ա. Սուխոմլինսկի

21 Մարտի, 2017
0