05.06.2018

Օրենքը համընդհանուր կամքի վերացական արտահայտությունն է:
(1770-1831)
Հեգել Գեորգ
գերմանացի փիլիսոփա

05 Հունիսի, 2018
0