03.03.17
Ուրիշ ժողովուրդներին ճնշող ժողովուրդը չի կարող ազատ լինել:
Ֆրիդրիխ ԷՆգելս

04 Մարտի, 2017
0