Վարչական իրավունքը կարգավորում է պետական կառավարման բնագավառում ծագող, փոփոխվող և դադարող հասարակական հարաբերությունները: Այս ոլորտում մեր կազմակերպության փաստաբանները  մատուցում են հետևյալ ծառայությունները.

  • վարչական իրավունքին վերաբերող հարցերի շուրջ խորհրդատվության մատուցում,
  • ներկայացուցչություն հանրային մարմինների հետ հարաբերություններում,
  • վարչական դատավարության բոլոր ընթացակարգային գործողությունների իրականացում, պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) բողոքարկում,
  • հաճախորդների շահերի ներկայացում վարչական դատարանում: