Փաստաբան Մանե Կարապետյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2008 թվականից: Միաժամանակ ղեկավարում է գրասենյակի աշխատանքային  գործերի դեպարտամենտը:

Կրթություն
 

.Երևանի պետական հաամալսարան, Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 2013

․Երևանի պետական հաամալսարան, մագիստրոսի աստիճան  2007

․Երևանի պետական հաամալսարան, բակալավրի աստիճան  2005


Գիտական աշխատանքներ

․Թեկնածուական ատենախոսություն

․«Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»։

 

Հոդվածներ.

1.       Աշխատանքային միգրացիայի` որպես միգրացիայի հիմնական տ»սակի առանձնահատկությունն»րը // Պ»տություն և իրավունք, Երևան 2010 N 4 (50), էջ 69-75:

2.       Միգրանտ աշխատողն»րի իրավական բնորոշման հարցի շուրջ // Պ»տություն և իրավունք, Երևան 2011 N 3 (53), էջ 29-35:

3.       Միգրանտ աշխատողի հ»տ աշխատանքային հարաբ»րությունն»րի ծագման հիմքը // Պ»տություն և իրավունք, Երևան 2012 N 1-2 (55-56), էջ 46-51:

4.       Միգրանտ աշխատողն»րի հ»տ կնքվող աշխատանքային պայմանագրի առանձնահատկությունն»րը // Պ»տություն և իրավունք, Երևան 2012 N 3 (57), էջ 72-78:

5.       Լիակատար նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագրի ինստիտուտը: համահեղինակությամբ ի.գ.դ. Ա. Հայկյանցի հետ: Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, 2009թ.

6.       Երեխաների աշխատանքի կարգավորման առանձնահատկությունները: // Օրենք և Իրականություն թիվ 8 (154), 2008թ.

7.       Նվազ աշխատունակություն ունեցող անձինք որպես աշխատանքային իրավունքի սուբյեկտ: // Օրենք և Իրականություն, թիվ 7(153), 2008թ

 

Աշխատանքային փորձ
 

2014-ից սկսած      ՀՀ Պաստաբանների Պալատ, աշխատակազմի ղեկավար

2006-ից սկսած     «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ

աշխատանքային հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար, իրավաբան,

փաստաբան

2016թ-ից սկսած    Դասախոս, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա

2015-ից սկսած       Դասախոս, ՀՀ Փաստաբանական դպրոց

2005-2014                  Դասախոս,  Երևանի Հյուսիսային Համալսարան

 

Անդամակցություն
 

ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ

2014թ-ից սկսած    Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի անդամ

2015թ- ից սկսած    ՀՀ փաստաբանների պալատի վերապատրաստման դասընթացավար

2018-ից Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատին կից գործող արբիտրաժային դատարանի արբիտր

Լեզուներ

  • Ռուսերեն,Անգլերեն

ՀՀ փաստաբանների պալատ

Էլ. փոստ՝ mane@lawgroup.am


 


ՊաշտոնԱշխատանքային հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար
Կոչումփաստաբան
էլ. հասցեmane@lawgroup.am