Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային իրավունքին առնչվող խնդիրների արդյունավետ լուծումը իրավաբանության ոլորտում ամենախնդրահարույց հարցերից է, ինչը պայմանավորված է այս ոլորտը կարգավորող բազմաթիվ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի առկայությամբ: Ավելին` այս ոլորտում իրավաբանի ճշգրիտ և ժամանակին ձեռնարկած միջոցներից է հաճախ կախված լինում աշխատողի ճակատագիրը և գործատուի հաջող գործունեությունը: Մեր գրասենյակը մատուցում է ծառայություններ նաև աշխատանքային իրավունքի ոլորտում: Մեր փաստաբանները տիրապետում են…

Read More

Ժառանգություն

Ժառանգություն

Ժառանգության հետ կապված վեճերը բավականին մեծ տեղ են զբաղեցնում իրավական վեճերի շրջանակում: Ժառանգության ոլորտում մեծ տարածում ունեն վեճերը կապված ժառանգության բաժինների, կտակի վիճարկման, անարժան ժառանգներին և ժառանգությունից մեկուսացված անձանց շրջանակը պարզելու, կտակի անվավերության, պարտադիր բաժնի սահմանման վերաբերյալ ժառանգների միջև ծագած վեճերը:  Ժառանգության ոլորտում մատուցվող ծառայություններն են` իրավական խորհրդատվության տրամադրում ժառանգությանն առնչվող հարցերով ժառանգման գործի բացում…

Read More

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Մեր օրերում արդիական և հաճախ հանդիպող են ապահովագրության ոլորտին վերաբերող հարցերից ծագող իրավահարաբերությունները,  քանի որ բոլորս էլ մեր կյանքում հանդիպում ենք անցանկալի և անկանխատեսելի դեպքերի, որոնք բարդացնում են մեր կյանքը, երբեմն էլ պատճառ դառնում ահռելի նյութական կորուստների: Քաջ գիտակցելով նման պատահարների հավանականությունը՝ բոլորը փորձում են այս կամ այն կերպ զսպել հավանական նյութական կորուստների ռիսկը, ինչպես…

Read More

Պայմանագրային հարաբերություններ

Պայմանագրային հարաբերություններ

Պայմանագրային հարաբերություններ Պայմանագիրը հանդիսանում է ֆինանսա-տնտեսական և շուկայական հարաբերությունների գլխավոր կարգավորիչը, քանի որ գրագետ կազմված պայմանագրից է կախված ցանկացած գործով կողմերի տնտեսական անվտանգությունը և շահը: Մեր ընկերության փաստաբաննները փորձառու են նաև պայմանագրային հարաբերությունների ոլորտում և ցանկացած պարագայում` պայմանագրային իրավունքի ոլորտում, կարող են իրականացնել արդյունավետ իրավական ուղեկցում: Պայմանագրային ոլորտում մատուցվող ծառայություններն են` * իրավական խորհրդատվության տրամադրում…

Read More

Ընթացիկ սպասարկում

Ընթացիկ սպասարկում

Ընթացիկ սպասարկում Գրասենյակն իրականացնում է հաճախորդների ընթացիկ իրավաբանական սպասարկում, որն իր մեջ ներառում է գրավոր և բանավոր խորհրդատվությունների տրամադրում, ինչպես նաև հաճախորդի շահերի ներկայացումը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում (անշարժ գույքի կադաստր, հարկային և մաքսային մարմիններ և այլն): Գրասենյակում գործում է նաև ընթացիկ իրավաբանական սպասարկման առանձնահատուկ տեսակ, որը միջազգային պրակտիկայում հայտնի է որպես…

Read More