Հողային հարաբերություններ

Հողային հարաբերություններ

Հողային հարաբերություններ Հողային իրավահարաբերություններից ծագող վեճերը արդիական և մեր օրերում բավականին հաճախ հանդիպող են  և վերջիններիս լուծում տալ առանց իրավաբանի կողմից մատուցվող մասնագիտական օգնության գրեթե անհնար է։ Մեր գրասենյակի փաստաբանները փորձառու և հմուտ են նաև այս ոլորտում և կարող են պրոֆեսիոնալ կերպով ներկայացնել Ձեր շահերը հողային իրավահարաբերություններից ծագած ցանկացած վեճի դեպքում։ Հողային իրավունքի ոլորտում մեր…

Read More

Սեփականության իրավունք

Սեփականության իրավունք

Սեփականության իրավունքի ոլորտում մեր կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններն են. սեփականության իրավունքին առնչվող հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության մատուցում, գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրների լուծում, կառուցապատման իրավունքին վերաբերող վեճերի լուծում, սերվիտուտի հետ կապված խնդիրների լուծում, բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, դատական ներկայացուցչություն սեփականության իրավունքին առնչվող հարցերով:

Read More

Բանկային գործունեություն

Բանկային գործունեություն

Բանկային հարաբերություններ Բանկային գործունեությունը ֆինանսատնտեսական գործունեության տեսակ է, որի ընթացքում առաջանում են բազմաթիվ իրավական հարցեր և իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն ունեցող խնդիրներ` կապված հաճախորդների վարկային պարտավորությունների, գրավադրված գույքի իրացման, բանկի կողմից իրականացվող այլ տարբեր ֆինանսատնտեսական ոլորտի գործառույթների անմիջական կատարման հետ: Մեր կազմակերպության փաստաբանները նմանօրինակ խնդիրներ լուծելու  մեծ փորձ ունեն: Բանկային ոլորտում Գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայություններն են`…

Read More

Կորպորատիվ հարաբերություններ

Կորպորատիվ հարաբերություններ

Կորպորատիվ հարաբերություններ Կորպորատիվ հաճախորդների ձեռնարկատիրական գործունեության հաջողությունը պայմանավորված է այդ գործունեության իրավաբանական ընթացիկ սպասարկմամբ: Մեր գրասենյակի կողմից իրականացվում է կազմակերպությունների գործունեության իրավաբանական վերլուծություն նպատակ ունենալով բացահայտելու գործունեության ռիսկային ուղղությունները, որոնք կարող են ազդել կազմակերպության գործառույթների արդյունավետության և արդյունքների վրա: Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ ցանկացող կազմակերպություններին մեր գրասենյակը ներկայացնում է ամբողջական և մանրամասն տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության իրավական…

Read More

Պայմանագրային հարաբերություններ

Պայմանագրային հարաբերություններ

Պայմանագրային հարաբերություններ Պայմանագիրը հանդիսանում է ֆինանսա-տնտեսական և շուկայական հարաբերությունների գլխավոր կարգավորիչը, քանի որ գրագետ կազմված պայմանագրից է կախված ցանկացած գործով կողմերի տնտեսական անվտանգությունը և շահը: Մեր ընկերության փաստաբաննները փորձառու են նաև պայմանագրային հարաբերությունների ոլորտում և ցանկացած պարագայում` պայմանագրային իրավունքի ոլորտում, կարող են իրականացնել արդյունավետ իրավական ուղեկցում: Պայմանագրային ոլորտում մատուցվող ծառայություններն են` * իրավական խորհրդատվության տրամադրում…

Read More

Ընթացիկ սպասարկում

Ընթացիկ սպասարկում

Ընթացիկ սպասարկում Գրասենյակն իրականացնում է հաճախորդների ընթացիկ իրավաբանական սպասարկում, որն իր մեջ ներառում է գրավոր և բանավոր խորհրդատվությունների տրամադրում, ինչպես նաև հաճախորդի շահերի ներկայացումը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում (անշարժ գույքի կադաստր, հարկային և մաքսային մարմիններ և այլն): Գրասենյակում գործում է նաև ընթացիկ իրավաբանական սպասարկման առանձնահատուկ տեսակ, որը միջազգային պրակտիկայում հայտնի է որպես…

Read More