Պավլիկ Փոլադյան

Պավլիկ Փոլադյան

Պավլիկ Փոլադյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2019 թվականից: Կրթություն   · 2019թ․՝  — Արբիտրների բարձրագույն դպրոց · 2017 – 2018թթ․՝  ՀՀ փաստաբանական դպրոց · 2017 — 2019թթ․՝  Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, Իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան (կարմիր դիպլոմ) · 2013 – 2017թթ․՝  Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, Իրավագիտության բակալավրի աստիճ Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն 2019թ․…

Read More

Գայանե Բարսեղյան

Գայանե Բարսեղյան

Գայանե Բարսեղյանը «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակում աշխատում է 2010 թվականից: Կրթություն  2005 թվականին ավարտել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվաբանական Համալսարանը` ստանալով թարգմանչի որակավորում  մագիստրոսի աստիճան:  Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն 2014թ-ից` «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ, թարգմանիչ-ռեֆերենտ: 2013-2014թթ` ՀՀ փաստաբանների պալատ` նախագահի օգնական-թարգմանիչ: 2010-2013թթ.` «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ, թարգմանիչ-ռեֆերենտ: 2008-2010թթ.`…

Read More

Եսթեր Միքայելյան

Եսթեր Միքայելյան

Եսթեր Միքայելյանը «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակում աշխատում է 2018 թվականից: Կրթությունը 2010-2014թ. Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա, միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետ 2011թ. Նարեկ հիմնադրամ, համակարգչային դասընթացներ` Microsoft Word , Windows Explorer, PowerPoint, Microsoft Excel, Internet Explorer Լեզուներ Ռուսերեն, անգլերեն Էլ փոստ՝  info@lawgroup.am

Read More

Անահիտ Գևորգյան

Անահիտ Գևորգյան

Անահիտ Գևորգյանը  միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2009 թվականից: Կրթություն 2009 թվականին ավարտել է Երևանի «Մանց» Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը:   Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն 2017թ-ից` «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ  ՍՊԸ, Դատական գործերի դեպարտամենտի փաստաբան 2011  թվականին ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր 2009-2017թթ.` «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ  ՍՊԸ, իրավաբան  Լեզուներ Ռուսերեն, անգլերեն Մասնակցությունը միություններին և մասնագիտական կազմակերպություններին…

Read More

Վարչական ակտերի բողոքարկում

Վարչական ակտերի բողոքարկում

Վարչական իրավունքը կարգավորում է պետական կառավարման բնագավառում ծագող, փոփոխվող և դադարող հասարակական հարաբերությունները: Այս ոլորտում մեր կազմակերպության փաստաբանները  մատուցում են հետևյալ ծառայությունները. վարչական իրավունքին վերաբերող հարցերի շուրջ խորհրդատվության մատուցում, ներկայացուցչություն հանրային մարմինների հետ հարաբերություններում, վարչական դատավարության բոլոր ընթացակարգային գործողությունների իրականացում, պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) բողոքարկում, հաճախորդների շահերի ներկայացում վարչական դատարանում:

Read More

Հարկային հարաբերություններ

Հարկային հարաբերություններ

Դեռևս 18-րդ դարում  ամերիկացի քաղաքական գործիչ Բենջամին Ֆրանկլինն ասել է. “Այս կյանքում չկա ավելի անխուսափելի բան, քան մահը և հարկերը”: Պետական բյուջեին ուղղված որոշակի վճարումներ անելու պարտավորությունը սահմանել են գրեթե բոլոր քաղաքակիրթ պետությունները, ուստի հարկերը և հարկային իրավունքը հանդիսանում են  պետության հետ հարաբերության անբաժանելի մասը: Հարկային իրավահարաբերությունների սուբյեկտ են հանդիսանում թե′ քաղաքացիները և թե′ իրավաբանական…

Read More

Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային հարաբերություններ

Աշխատանքային իրավունքին առնչվող խնդիրների արդյունավետ լուծումը իրավաբանության ոլորտում ամենախնդրահարույց հարցերից է, ինչը պայմանավորված է այս ոլորտը կարգավորող բազմաթիվ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի առկայությամբ: Ավելին` այս ոլորտում իրավաբանի ճշգրիտ և ժամանակին ձեռնարկած միջոցներից է հաճախ կախված լինում աշխատողի ճակատագիրը և գործատուի հաջող գործունեությունը: Մեր գրասենյակը մատուցում է ծառայություններ նաև աշխատանքային իրավունքի ոլորտում: Մեր փաստաբանները տիրապետում են…

Read More

Ժառանգություն

Ժառանգություն

Ժառանգության հետ կապված վեճերը բավականին մեծ տեղ են զբաղեցնում իրավական վեճերի շրջանակում: Ժառանգության ոլորտում մեծ տարածում ունեն վեճերը կապված ժառանգության բաժինների, կտակի վիճարկման, անարժան ժառանգներին և ժառանգությունից մեկուսացված անձանց շրջանակը պարզելու, կտակի անվավերության, պարտադիր բաժնի սահմանման վերաբերյալ ժառանգների միջև ծագած վեճերը:  Ժառանգության ոլորտում մատուցվող ծառայություններն են` իրավական խորհրդատվության տրամադրում ժառանգությանն առնչվող հարցերով ժառանգման գործի բացում…

Read More

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Մեր օրերում արդիական և հաճախ հանդիպող են ապահովագրության ոլորտին վերաբերող հարցերից ծագող իրավահարաբերությունները,  քանի որ բոլորս էլ մեր կյանքում հանդիպում ենք անցանկալի և անկանխատեսելի դեպքերի, որոնք բարդացնում են մեր կյանքը, երբեմն էլ պատճառ դառնում ահռելի նյութական կորուստների: Քաջ գիտակցելով նման պատահարների հավանականությունը՝ բոլորը փորձում են այս կամ այն կերպ զսպել հավանական նյութական կորուստների ռիսկը, ինչպես…

Read More

Իրավաբանական անձանց հիմնադրում

Իրավաբանական անձանց հիմնադրում

Մեր գրասենյակն օգնում է վստահորդներին հիմնադրել կազմակերպություններ, այդ թվում` խորհուրդ է տալիս, թե հատկապես ինչ կազմակերպաիրավական ձև ընտրել, հաշվի առնելով իրականացվելիք գործունեությունը, փայատերերի միջև պայմանավորվածությունները: Գրասենյակի փաստաբաններն ունեն փորձ նաև իրավաբանական անձանց վերակազմակերպելու հարցում (միացում, միաձուլում, բաժանում, առանձնացում կամ վերակազմավորում): Այս գործընթացի համար շատ ուշագրավ է պահպանել օրենսդրության ընթացակարգային պահանջները, հատկապես` պարտատերերի ծանուցման, բաժանիչ հաշվեկշռի…

Read More