«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
202308.24
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

📌Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ 📌Դատական գործերի դեպարտամենտ 📌Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ 📌Միջազգային դեպարտամենտ 📌Հարկային-մաքսային հարցերի դեպարտամենտ

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
202302.16
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները` Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ Դատական գործերի դեպարտամենտ Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ Միջազգային դեպարտամենտ Հարկային-մաքսային դեպարտամենտ

Գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
202206.21
0

Գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

Գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները` Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ Դատական գործերի դեպարտամենտ Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ Միջազգային դեպարտամենտ Հարկային-մաքսային դեպարտամենտ Ընդհանուր դեպարտամենտ