Վարչական իրավունքի ոլորտը հանդիսանում է ամենախնդրահարույց և կարևոր ոլորտներից մեկը: Այս ոլորտում մեր կազմակերպության փաստաբանները  մատուցում են հետևյալ ծառայությունները.


  • վարչական իրավունքին վերաբերող հարցերի շուրջ խորհրդատվության մատուցում,
  • ներկայացուցչություն հանրային մարմինների հետ հարաբերություններում,
  • վարչական դատավարության բոլոր ընթացակարգային գործողությունների իրականացում, պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) բողոքարկում,
  • հաճախորդներիի շահերի ներկայացում և պաշտպանություն վարչական դատավարությունում: