Մանե Կարապետյանը  միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2006 թվականից:

Կրթություն  

 • 2013 թվականին Երևանի պետական համալսարան, Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու:
 • 2007 թվականին ստացել է Իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան  Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում:
 • 2005 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը՝ ստանալով Իրավագիտության բակալավրի աստիճան:  

Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն

 • 2016թ-ից սկսած Դասախոս, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա:
 • 2015-ից սկսած Դասախոս, ՀՀ Փաստաբանական դպրոց:
 • 2014-ից սկսած ՀՀ փաստաբանների պալատ, աշխատակազմի ղեկավար:
 • 2013-2014 ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի գլխավոր խորհրդական:
 • 2006-ից սկսած «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ աշխատանքային հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար, փաստաբան:
 • 2005-2014 Դասախոս, Երևանի Հյուսիսային Համալսարան:

Գիտական աշխատանքներ

 • Թեկնածուական ատենախոսություն- «Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»։

Հոդվածներ

 •  Աշխատանքային միգրացիայի` որպես միգրացիայի հիմնական տեսակի առանձնահատկությունները // Պետություն և իրավունք, Երևան 2010 N 4 (50), էջ 69-75:
 •  Միգրանտ աշխատողների իրավական բնորոշման հարցի շուրջ // Պետություն և իրավունք, Երևան 2011 N 3 (53), էջ 29-35:
 •  Միգրանտ աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբ»րությունների ծագման հիմքը // Պետություն և իրավունք, Երևան 2012 N 1-2 (55-56), էջ 46-51:
 •  Միգրանտ աշխատողների հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրի առանձնահատկությունները // Պետություն և իրավունք, Երևան 2012 N 3 (57), էջ 72-78:
 •  Լիակատար նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագրի ինստիտուտը: համահեղինակությամբ ի.գ.դ. Ա. Հայկյանցի հետ: Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, 2009թ.
 • Երեխաների աշխատանքի կարգավորման առանձնահատկությունները: // Օրենք և Իրականություն թիվ 8 (154), 2008թ.
 • Նվազ աշխատունակություն ունեցող անձինք որպես աշխատանքային իրավունքի սուբյեկտ: // Օրենք և Իրականություն, թիվ 7(153), 2008թ.

Մասնակցությունը միություններին և մասնագիտական կազմակերպություններին

 • ՀՀ փաստաբանների պալատ, 2008թ-ից՝ փաստաբանական գործունեության արտոնագիր:
 • 2014թ. Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի անդամ:
 • 2015թ. ՀՀ փաստաբանների պալատի վերապատրաստման դասընթացավար:
 • 2015թ. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների խորհրդի համակարգող:      

Լեզուներ

 • Ռուսերեն, անգլերեն

ՀՀ փաստաբանների պալատ

Էլ. փոստ    mane@lawgroup.am 

Մանրամասներ

ՊաշտոնԱշխատանքային հարցերի դեպարտամենտի ղեկավար
ԿոչումՓաստաբան
Էլ. փոստmane@lawgroup.am