«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
202406.07
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ Դատական գործերի դեպարտամենտ Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ Միջազգային դեպարտամենտ Հարկային-մաքսային հարցերի դեպարտամենտ

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
202401.16
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները` 📌Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ 📌Դատական գործերի դեպարտամենտ 📌Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ 📌Միջազգային դեպարտամենտ 📌Հարկային-մաքսային հարցերի դեպարտամենտ

Ծառայություններ    Սպասարկման ոլորտները 
202310.19
0

Ծառայություններ   Սպասարկման ոլորտները 

📍Կատարողական վարույթ 📍Վարչական ակտերի բողոքարկման փուլ 📍 Մաքսային հարաբերություններ 📍Հարկային հարաբերություններ 📍 Աշխատանքային հարաբերություններ 📍 Ժառանգություն 📍 Ապահովագրություն 📍 Իրավաբանական անձանց հիմնադրամ, վերակազմակերպում և լուծարում 📍 Սնանկություն 📍 Հողային հարաբերություններ 📍 Սեփականության իրավունք 📍 Բանկային հարաբերություններ 📍 Կորպորատիվ հարաբերություններ 📍 Պայմանագրային հարաբերություններ 📍 Due diligence

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
202308.24
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

📌Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ 📌Դատական գործերի դեպարտամենտ 📌Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ 📌Միջազգային դեպարտամենտ 📌Հարկային-մաքսային հարցերի դեպարտամենտ