201708.19
0

Ներկայացվում է ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի 2013-2017թթ. ամփոփ հաշվետվությունը Հրապարակվում է 19.08.2017թ.

Ներկայացվում է ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի 2013-2017թթ. ամփոփ հաշվետվությունը
Հրապարակվում է 19.08.2017թ.