202406.07
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

📌Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ

📌Դատական գործերի դեպարտամենտ

📌Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ

📌Միջազգային դեպարտամենտ

📌Հարկային-մաքսային հարցերի դեպարտամենտ