202302.16
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`
📌Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ
📌Դատական գործերի դեպարտամենտ
📌Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ
📌Միջազգային դեպարտամենտ
📌Հարկային-մաքսային դեպարտամենտ