202206.21
0

Գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

Գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ
Դատական գործերի դեպարտամենտ
Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ
Միջազգային դեպարտամենտ
Հարկային-մաքսային դեպարտամենտ
Ընդհանուր դեպարտամենտ