Ներդրումային օբյեկտի վերաբերյալ օբյեկտիվ պատկերացում կազմելու կարգը, որը ներառում է ներդրումային ռիսկերի գնահատումը, ներդրումային օբյեկտի անկախ գնահատումը եւ ընկերության գործունեության ամբողջական ուսումնասիրումը: Այն սովորաբար տեղի է ունենում նախքան բիզնես սկսելու եւ պայմանագիր կնքելը: Մեթոդը բաղկացած է տեղեկատվության հավաքման եւ վերլուծության, որոշումների ընդունման ձեւի եւ դրա ներկայացման ձեւի վերաբերյալ կոնտրագենտների հետ որոշակի փոխհարաբերությունների հնարավորության վերաբերյալ: Due Diligence- ի օգնությամբ գնահատվում են հնարավոր իրավական ռիսկերը: Меньше