Բանկային հարաբերություններ

Բանկային գործունեությունը ֆինանսատնտեսական գործունեության տեսակ է, որի ընթացքում առաջանում են բազմաթիվ իրավական հարցեր և իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն ունեցող խնդիրներ` կապված հաճախորդների վարկային պարտավորությունների, գրավադրված գույքի իրացման, բանկի կողմից իրականացվող այլ տարբեր ֆինանսատնտեսական ոլորտի գործառույթների անմիջական կատարման հետ: Մեր կազմակերպության փաստաբանները նմանօրինակ խնդիրներ լուծելու  մեծ փորձ ունեն:

Բանկային ոլորտում Գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայություններն են`

  • պարտքերի հավաքագրում արտադատական, ինչպես նաև դատական կարգով.
  • բանկի հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում.
  • գումարի բռնագանձման հայցադիմումների կազմում.
  • բանկի պարտապաններին սնանկ ճանաչելու դիմումի կազմում և ընթացիկ սպասարկում սնանկության գործընացում.
  • դատական ներկայացուցչություն բոլոր դատական ատյաններում: