Արա Զոհրաբյան

Փաստաբանական գրասենյակի նախագահ

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հանդիսանում է նաև փաստաբանական գրասենյակի մասնակիցը

Վահագն Բալաբեկյան

Գրասենյակի գլխավոր տնօրեն

Փաստաբան Վահագն Բալաբեկյանը միացել է  «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2007 թվականից

Դավիթ Դանելյան

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ

Փաստաբան Դավիթ Դանելյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2005 թվականից

Լիլիթ Գրիգորյան

Միջազգային դեպարտամենտի ղեկավար

Փաստաբան Լիլիթ Գրիգորյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2008 թվականից

Մարիաննա Մխիթարյան

Հարկային-մաքսային դեպարտամենտի ղեկավար

Մարիաննա Մխիթարյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2018 թվականից

Նունե Միրզոյան

Ընդհանուր դեպարտամենտի ղեկավար

Նունե Միրզոյանը  աշխատում է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակում 2005 թվականից

Մարիամ Բաղրամյան

Փաստաբան

Մարիամ Բաղրամյանը  միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2017 թվականից

Արշակ Վարդանյան

Փաստաբան

Արշակ Վարդանյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2017 թվականից

Պավլիկ Փոլադյան

Իրավախորհրդատու-փաստաբան

Պավլիկ Փոլադյանը  միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2019 թվականից։

Լյուդվիկ Դավթյան

Գործընկեր - փաստաբան

Փաստաբան Լյուդվիկ Դավթյանը միացել է «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի թիմին 2019 թվականի հուլիսից:

Գայանե Բարսեղյան

Թարգմանիչ-ռեֆերենտ

Գայանե Բարսեղյանը «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակում աշխատում է 2010 թվականից:

Եսթեր Միքայելյան

Ընդունարանի պատասխանատու

Եսթեր Միքայելյանը «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակում աշխատում է 2018 թվականից: