202103.18
0

ԿԱՐԳԱԽՈՍՆ՝ ԱՆՓՈՓՈԽ։ ԴՈԻՔ ՈԻԺԵՂ ԵՔ ԵՐԲ ԳԻՏԵՔ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ