202310.19
0

Ծառայություններ   Սպասարկման ոլորտները 

📍Կատարողական վարույթ

📍Վարչական ակտերի բողոքարկման փուլ

📍 Մաքսային հարաբերություններ

📍Հարկային հարաբերություններ

📍 Աշխատանքային հարաբերություններ

📍 Ժառանգություն

📍 Ապահովագրություն

📍 Իրավաբանական անձանց հիմնադրամ, վերակազմակերպում և լուծարում

📍 Սնանկություն

📍 Հողային հարաբերություններ

📍 Սեփականության իրավունք

📍 Բանկային հարաբերություններ

📍 Կորպորատիվ հարաբերություններ

📍 Պայմանագրային հարաբերություններ

📍 Due diligence