202308.24
0

«Զոհրաբյան և Գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակի կազմում գործում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները`

📌Կազմակերպությունների սպասարկման դեպարտամենտ
📌Դատական գործերի դեպարտամենտ
📌Աշխատանքային հարցերի դեպարտամենտ
📌Միջազգային դեպարտամենտ
📌Հարկային-մաքսային հարցերի դեպարտամենտ